duminică, 18 august 2013

O altfel de privire-16- Erotism

Se văzu trecând pe cărarea vieţii ca printr-un parc de distracţii cu jocuri felurite. Parcurgea o porţiune de drum, ajungea în dreptul unui joc ce verifica o înzestrare sau o înţelegere, ieşea de acolo cu impresii noi şi pornea mai departe.

***
Ajunsese în dreptul jocului cu nume ispititor: Erotism. Mai trecuse şi altă dată pe acolo şi fiecare trecere îi lăsase în timp amintiri amestecate care îi creaseră o imagine străină de ceea ce purta cu sine. Acum se afla din nou în faţa aceluiaşi joc. Privi intrarea şi păşi liniştit înăuntru. Încă de la primul pas înţelese că acum era altfel, că acum era un alt sens. S-a aşezat pe locul indicat, şi-a pus ochelarii multidimensionali şi a aşteptat cu o linişte interioară atentă. Erau imagini, percepţii, mirosuri, gusturi...Le parcurse pe rând, retrăind simţiri uitate, reluând părţi din sine abandonate.

***
Cândva căutase definiţia în dicţionar; o găsise rece şi nefirească pentru ce ştiuse de demult şi abandonase pe parcurs tocmai din cauza nepotrivirilor. Acum reveneau din alte vremuri sensurile pe care le dobândise personal şi le aşezase ca petalele florii interioare în jurul miezului său.
Prima petală îi aduse gustul misterios al pâinii îndelung mestecate ce eliberează în timp o energie electrizantă în spaţiul intim de sub cerul gurii cu zâmbet de grâu copt.
A doua petală purta imaginea ritmată a aerului în şi din plămânii săi omeneşti; o anumită perspectivă în respiraţie îi adusese catifelarea întâlnirii mistice a ceea ce era în afară cu ceea ce era înăuntru, aprinzând un foc viu.
Petala următoare avea înscris contactul dintre pielea sa şi contururile celorlalte elemente, stârnind înfiorări universale duse pe praf de stele până la pâlpâirea luceafărului.
 Urma petala cu unde melodice, purtând un ritm ce îi schimba de fiecare dată starea şi îi unduia pe frecvenţele sale fiinţa care creiona imagini prin eter. "Vite, vite, leeeent", auzi din petala ce se arăta acum. O pereche de ochi se ivi, privind ţintă în ochii săi în timp ce prin pereţii încăperii treceau acorduri de rumba. Privea ochii aceia care nu spuneau mare lucru sufletului său dar care, uitându-se fix în ai săi în timp ce paşii se armonizau, îi arătau că e important să dansezi orice dans cu un partener care  ştie dansa cel puţin ca şi tine. Simţea cercul celorlalţi dansatori care îi priveau trăindu-şi povestea.
Petala cea de pe urmă îi reaminti tulburătoarea contopire a două inimi. Iubise odată şi reuşise să treacă de barierele umane; atunci simţise cum inima sa atinsese aproape fizic cealaltă inimă, cum o îmbrăţişase, o mângâiase şi apoi cum se uniseră încetişor. Sentimentul acela făcuse lumină pe pământ.

 ***
A retrăit prin fiecare petală ceea ce uitase şi apoi, când jocul s-a terminat, s-a ridicat, a ieşit lăsând la intrare ochelarii multidimensionali şi a adus un alt sens rescriind cuvântul "Erotism" în dicţionarul lumii.    


Trimiteți un comentariu