duminică, 20 aprilie 2014

Gândul de Paşti


Ploua mult ...se întâmplă să ne dorim să realizăm ceva...stropii plesneau ferestrele de-acum...şi facem ce ne stă în putere, asistăm la năruirea sa...vântul se manifesta furios... reluăm cu alte speranţe, repornim de la zero...fuioarele ploiii biciuiau tot ce se nimerea... şi clădim încă puţin  şi iar se prăbuşeşte totul... ceea ce era nesigur, prins firav se rupse şi fu purtat de iureş...şi după reluări dificile, istoviţi de încercări şi  eşecuri înţelegem că nu reuşim pentru că temelia este plăpândă... fulgerele brăzdară cenuşiul înnorat şi tunetul umplu văzduhul... constructorii pun material solid şi din cel mai rezistent la baza clădirii, iar cu cât  va fi clădirea mai măreaţă, cu atât e nevoie ca  fundaţia să fie mai în adânc, mai puternică... tăria din înalt slăbi..

.Pune material solid la temelia oricărei lucrări pe care o faci, pune-l pe  cel mai rezistent... pune-l pe Dumnezeu în tot ce întreprinzi  ca destinaţie, ca fundament, lucrează ca şi cum lucrezi pentru El, trăieşte ca şi cum te vede în orice clipă, gândeşte ca şi cum îi vorbeşti Lui direct; fă din orice zi a ta sămânţa unei Invieri. 

CHRISTOS A ÎNVIAT! Trimiteți un comentariu