marți, 6 mai 2014

O altfel de privire- 52 - Mozaicul

 Stătea şi îşi simţea fiinţa ... rând pe rând îşi afla trăirile care se vedeau acum ca nişte efluvii ce ieşeau sau intrau din şi în  sine.

***
Se uită apoi la fiecare porţiune a sa şi constată cu mirare că erau forme colorate diferit, având felurite contururi. Fiecare contur era legat de alte forme întrucâtva asemănătoare prin raze mici, colorate altfel. Îşi îndepărtă privirea şi avu în faţa ochilor imaginea unui imens mozaic viu colorat. Uneori lipseau mici porţiuni din arhitectura originală şi în acele locuri porţiunile vecine erau mai palide, mai şterse.

Se întoarse către piesa iniţială, către porţiunea de la care plecase...era o formă hexagonală frumoasă, purpurie, din care porneau raze strălucitoare ce se uneau cu alte raze venind de la formele din jur: triunghiuri verzi, cercuri albastre, dreptunghiuri portocalii, pentagoane roşii... razele venite de la ele, se întâlneau cu razele plecate din hexagonul iniţial  în inele aurii ce pecetluiau întâlnirea. 

***
Se întoarse din nou în înalt  şi privi minunăţia de mozaic...inima îi sălta vesel, bucuria îi inundase sufletul la vederea frumoasei lucrături meşteşugit realizate... admiră imaginea de ansamblu. Văzu cu uimire că de acolo însă nu se observau razele ce legau piesele între ele.  Căută apoi  cu ochi lacomi hexagonul purpuriu şi îl zări într-un târziu. Îl văzu lângă celelalte forme, văzu cum se potrivea cu ele şi cum alăturarea lor era ea însăşi o figură frumoasă a totului.

Se uită cu drag la figura totală şi îi plăcu, era ca şi cum ar fi fost zugrăvit însuşi chipul său într-un mod artistic. Se uită apoi la imaginile din care era alcătuită şi le plăcu şi pe ele; fiecare era ca şi cum ilustra chipul său migălit cu grijă. Işi duse privirea pe bucăţelele colorate ce închipuiau figurile mai mici, îi plăcură şi ele... fiecare era ca şi cum îi arătau felul său de a fi. Se duse fix la hexagonul purpuriu şi instantaneu se regăsi pe sine în el: îşi văzu trăirile sub formă de raze ce porneau spre ceilalţi, le urmări până se întâlniră la răscruci inelate cu celelalte raze de trăiri, refăcu chipul mărit al său prin fiinţele celelalte şi apoi, târziu se revăzu  iar în lucrarea finală, în tabloul complet. 

***
Privea cu admiraţie mozaicul şi îşi dădu seama că  fiecare piesă  făcuse lucrarea finală mai frumoasă şi mai strălucitoare având grijă de razele pe care le trimitea la întâlnirea inelată cu razele celorlalte piese.
Trimiteți un comentariu