duminică, 25 ianuarie 2015

Acorduri-1-Rachmaninoff

Instrumente suntem în muzica vieţii... melodia dinăuntrul nostru răsare când apăsările uşoare sau mai puternice ale vieţii ne animă clapele, ori corzile...suntem piane, ori viori ce ne alăturăm pentru o simfonie, un concert sau un gingaş menuet. Suntem însoţitori uneori, acompaniind momentele  de solo ale altcuiva, pentru a fi la rândul nostru apoi acompaniaţi.
Cântecul nostru, aparent singular răsună în imensa cupolă universală, alcătuit din notele pe care le creăm fiecare trăindu-le, intrând în momente sau lăsându-le să ne străbată... Suntem alegro o vreme, apoi moderato ne curtează până când  descoperim inefabilul extaz din adagio ce ne înalţă spre un alt alegro superior celui dintâi.

Cântece suntem în simfonia vieţii, şi ne căutăm tempo-ul potrivit până când, după şlefuiri şi disonanţe bizare ne armonizăm liniile cu cântecul altor suflete şi sporim în armonia fiecărui tempo colectiv.

Un pian frumos,   o vioară inimoasă  se întâlnesc în ritmul unui concert adeseori creat pentru un singur solist principal, pentru că ceea  ce creează este menit să  bucure   sufletele celor  care ascultă în orice timp acest concert.


Trimiteți un comentariu