vineri, 25 ianuarie 2019

Gândul de week-end-282

La un moment dat înțelegi că 99% din ceea ce merge pe dos în viața ta este datorat lipsei cunoașterii de sine și subevaluării.

vineri, 18 ianuarie 2019

Gândul de week-end-281

Orice om, în viață fiind, este dator să afle adevărul  despre el însuși.

vineri, 11 ianuarie 2019

Gândul de week-end-280

Natura umană este în așa fel făcută încât slujește mai degrabă celui ce o ajută în momente cruciale pentru ea, decât Adevărului etern.

sâmbătă, 5 ianuarie 2019

Poveștile sufletului-27-Călăuza

I s-a spus că era vremea să pornească din nou .. un grup întreg, mult mai numeros urma să înceapă călătoria și era nevoie de el. Se simțea epuizat de toate acele drumuri...văzuse și trăise cam tot...iubise intens și suferise crunt în toate acele drumuri...câștigase și pierduse nesperat; de fiecare dată drumul se arătase surprinzător și viu...încercase chiar diferitele intrări: dinspre Răsărit mai întâi, apoi alesese Apusul și pe urmă intrarea dinspre Sud. Cea de la Nord fusese cea mai dură și preferase chiar să uite profund acel drum. Acum i se spusese că va intra prin poarta de Sud Est... știa că nu va fi foarte diferită de celelalte, știa deja că vor urma acele încercări, acele mici victorii și acele mici înfrângeri, cunoștea pe dinafară toate slăbiciunile celor din grup și problemele pe care le vor întâmpina din cauza stângăciei unora mai tineri dintre ei...cu acești, cei mai tineri, era cel mai greu pentru că erau foarte curioși, indisciplinați și puși pe acțiuni necugetate. Nu deprinseseră încă obiceiul de a calcula urmările faptelor lor...erau încă naivi și în plus aveau acea caracteristică a spiritelor răsfățate care pot provoca cele mai dezastruoase situații din nebăgare de seamă. E drept că aveau să mai fie și câțiva pe care se va putea bizui, iar pe Drum i se spusese că va întâlni acei Ghizi ai locului, super experimentați, care îl vor îndruma și ajuta la nevoie. Știa deja atât de multe despre ce va urma, încât simți puternic dorința de a refuza. De data asta nu va mai fi el Călăuza... își câștigase acest drept de a refuza un drum, datorită miilor de drumuri făcute până atunci. 

Cunoștea dinainte principalele etape ale Drumului, știa și că grupul de acum este dintre cei care vor înțelege cel  mai puțin prezența lui și se vor purta uneori insolent și răzvrătit în porțiunile acelea de parcurs când vor întâlni Iluziile... Știa că avea să le arate tărâmurile felurile, potecile rătăcitoare și apoi ieșirea din ele... știa că Aparența va fi și ea în grup și va tulbura trăirile, întâmplările cu atât mai mult cu cât grupul va fi mai rebel. Știa că avea să fie un drum de uzură mentală mai mult decât fizică și asta îl făcea să își dorească să refuze de data asta. 

Pe de altă parte știa că exista un fel de clasament al Călăuzelor și că mai avea nevoie de două puncte pentru a putea să decidă deplin  parcursul drumurilor viitoare. Avea să pornească dinspre poarta de Sud Est de la opt personal și dacă pe tot parcursul va fi o bună călăuză,  dacă va avea drept far binele suprem comun, la capătul drumului avea să devină un nouă sau poate chiar zece. Asta însă avea să însemne încercări mai dificile decât ale celorlalți, deoarece, deși Drumul va fi aparent comun, știa că fiecare o va lua pe câte o potecuță ispititoare, știa că în unele cazuri va fi nevoit să aștepte o vreme până vor veni din urmă cei rătăciți, iar alteori chiar se va întoarce, va face o bucată de drum înapoi pentru a îl ghida direct pe calea bună pe câte unul rătăcit complet... știa că aceia îi vor fi foarte dragi, dar știa și că ei vor fi și cei  care se vor răzvrăti și i se vor opune, aceia care vor înțelege cel mai puțin misiunea lui și chiar îi vor nega total rostul și sensul în drumul comun.

***

Venise vremea să pornească din nou și o puternică dorință de a refuza îl străbătu prin toți porii. Culmea era că avea să poarte  haine cu care nu era deloc învățat... va fi acea Călăuză care nu va avea voie să lupte cu armele obișnuite în caz de pericol fățiș, i se spusese asta; va fi nevoit să învețe să folosească forța din interior, din plinul inimii și știa că asta e cel mai dificil. 

Venise vremea... își pregătea răspunsul definitiv N...apoi a privit din nou grupul ce aștepta voios și inocent și a zis DA. vineri, 4 ianuarie 2019

Gândul de week-end-279

Este un timp când afli lucruri, un timp când le înțelegi și un alt timp când le practici.