duminică, 16 mai 2021

O altfel de privire-259- Iluzii

 Privim, urmărim spectacolul... imagini din afara corpului nostru sau ceea ce apare ca umbra unui gând, ca tușa unui sentiment.

 Simțim, trăim spectacolul ... trăiri din afara noastră sau ceea ce naștem ca umbra unui cuvânt, ca tușa unui ton. 

Clădim, creăm spectacolul... semințe din afara gliei noastre sau ceea ce facem să germineze în alte glii ca umbra unei trăiri, ca tușa unei emoții.

Descoperim, aflăm adevăruri...  focuri vii lucind albastru din alte galaxii sau ceea ce aurim în alte conștiințe, ca umbra unei sclipiri, ca tușa unei culori noi.

Cucerim, stăpânim noul ... sinapse create din alt Dumnezeu sau ceea ce iubim în alte suflete, ca umbra unei lumi, ca tușa unui regn.

Niciun comentariu: