sâmbătă, 1 mai 2021

O altfel de privire-258-Frumosul...

 Trupul simte dureros orice agresiune asupra sa: arsuri, înțepături, loviri, ... Obișnuim să fim atenți cu precădere la bunăstarea trupului, la îngrijirea lui și la asigurarea stării de confort, de bine în ceea ce îl privește. Ignorăm prea des însă agresiunile, arsurile, înțepăturile împotriva ființei însăși, a Sufletului a tot ceea ce există și care ne-a născut. 

M-am născut, și ne-am născut să trăim Frumosul pe lume, în multiplele sale forme, îl declarăm, îl aducem ca motiv în argumentele noastre, îl fabricăm uneori ostentativ, însă trăim cu toate puterile Urâtul, îl cultivăm în vorbele noastre, în faptele noastre, în gândurile noastre. Suntem îmbătați de Urât, suntem tentați de aburii săi amețitori, de miasmele sale... cu cât ne fabricăm mai mult trupurile potrivit unei estetici convenționale și false, cu atât mai mult ignorăm urâtul pe care îl întreținem. Suntem tot mai sterpi în frumos, și tristețea, spaima, goliciunea, alienararea ce domnesc acum, vin tocmai din aceasta neorânduială, din acest fals . Suntem precum aceia care îți spun cum să slăbești dar corpul lor este obez, sau care îți arată cum să fii fericit dar sufletul lor este posac, ori precum cei care scriu cărți despre cum să devii spiritual în douăzeci și una de zile, ori în trei ani iar ei sunt rudimentari în esență ... Suntem reci și seci tocmai în miezul cald pe care l-am primit când am venit la Viață, suntem surzi și orbi la Frumosul cu care Viața ne-a primit în altarele ei și tocmai pentru că suntem atât de reci și ignoranți, am clădit noi o altă lume... apoi ne-am  arătat dezaprobarea și revolta, însă aceasta este lumea pe care noi înșine am creat-o. 

***

Mă dor adeseori pietrele și pădurea, stâncile, pâraiele, zăpezile și grotele, mă dor privirile urșilor hăituiți, și urmele furișate ale naturii ce se estompează, mă dor cercurile trunchiurilor sfârtecate, și ura ce crește între oameni, gheața ce a cuprins miezul cald al Frumosului de pe lume... duplicitatea, lașitatea, falsul. Suntem bolnavi de mult timp, suntem bolnavi de Urât și lașitate, de Kitch și lipsă de respect, de superficialitate și multa îmbuibare cu otrava lipsei adevărului, a lipsei de onoare și de credință... atât de pigmei în Iubire, atât de mult iubiți...

 

Niciun comentariu: